Agt Hukuk

Uluslararası Gayrimenkul Hukuku

Türkiye’de Gayrimenkul Hukuku

Türkiye’de gayrimenkul satın alan yabancılar arasında ön plana çıkan milletlerden biri Almanlardır. Almanların en çok sevdiği ve tercih ettiği şehirler arasında İzmir, Antalya ve metropol İstanbul yer almaktadır. Yabancı bir kişi olarak, Türkiye’den bir gayrimenkul satın almaya karar verildiğinde; Türkiye’deki gayrimenkul hukukunun içerdiği farklı hükümlerin mutlaka dikkate alınması gerekmektedir.  

Yabancıların genel olarak Türkiye’de gayrimenkul satın alabilmesinde bir engel yoktur. Almanya‘daki uygulamadan farklı olarak; Türkiye’de usulüne uygun devir ise, ancak tapu sicilinde gerçekleştirilmekte ve alıcı tapuda işlemin yapıldığı an itibariyle mal sahibi olmaktadır.

Gayrimenkul devrinin esas olarak yapılacağı yer tapu dairesi olmakla birlikte; Türkiye’de belirli şartların varlığı halinde noter huzurunda „gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi“ imzalanarak satış yapılabilmektedir. Ancak alıcının herhangi bir hak kaybı yaşamaması ve olası bir tehlikenin önlenmesi amacıyla, bu satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline şerh edilmesi gerekmektedir. 

Gayrimenkul alım-satımı işlemlerinizin güvenli olarak ilerleyebilmesi için Türkiye’de sizi temsil edebilir veya size eşlik edebiliriz. Satın almak istediğiniz gayrimenkuller üzerinde kısıtlamalar veya şerhler bulunup bulunmadığını inceleyebilir; talep etmeniz halinde gayrimenkul değerlemesini de Almanca dilinde yaptırabiliriz. 

Hukuk büromuzca Gayrimenkul Hukuku alanında verilen başlıca hizmetler: 

  • Gayrimenkullere ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması ve müzakere edilmesi 
  • Tapu dairesinde gayrimenkule ilişkin kayıt ve kısıtlamaların incelenmesi
  • Satım ve alım işlemlerine eşlik edilmesi
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
  • Dava süreçlerinin takibi
  • Terekede yer alan gayrimenkullerin miras hukuku açısından değerlendirilmesi

Türkiye’ye gelemeyen müvekkilerimiz için tapu kayıtlarının kontrolünden sonra, verilecek noter tasdikli vekaletname ile tüm bu işlemleri adınıza gerçekleştirmekteyiz.