Agt Hukuk

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, temelde hasta-hekim ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak başta Borçlar hukuku olmak üzere; hekimlerin cezai sorumluluğunu doğuracak nitelikteki faaliyetleri sebebiyle Ceza Hukuku, devlet hastanelerinin ihmalleri söz konusu olduğunda ise İdare hukukunu da bünyesinde barındıran karma bir hukuk dalıdır.  
 
Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize, hekimlerin veya sağlık personellerinin sağlık hizmeti verirken gerçekleştirdikleri hatalı uygulamalarından kaynaklanan zararlara ilişkin maddi – manevi tazminat davaları ve devlet hastanelerinin hizmet kusurlarına ilişkin idari davaların yürütülmesi konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.