Agt Hukuk

Miras Hukuku

Miras Hukuku; bir kişinin ölümünden sonra, mallarının kimlere ve nasıl paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalı, mirası oluşturan malların ve murisin hangi ülkede olduğuna göre uluslararası nitelik de kazanabilmektedir.

Sadece Türkiye ile sınırlı kalmamak kaydıyla miras hukukuna ilişkin verdiğimiz hizmetler şunlardır:

  • Mirasçılık belgesinin(veraset ilamının) alınması 
  • Vasiyetname ve mirasçılık sözleşmelerinin hazırlanması 
  • Mirasın reddi davalarının açılması
  • Miras mallarının belirlenmesi için araştırmalar yapılması, tereke tespiti davası  açılması, 
  • Muvazaalı işlemlerin iptali davası