Agt Hukuk

İş Hukuku

İşveren ile çalışanlar arasındaki her türlü ilişki, iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Türkiye’de iş hukukuna dair ihtilafların sonuçları; son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri neticesinde sürekli değişmektedir.  Bu sebeple ilgili konularda tüm güncel karar ve mevzuatlar da tarafımızdan takip edilmektedir.

AGT Hukuk Bürosu olarak; özellikle işçi alacakları, işe iade ve iş kazasına ilişkin tazminat davalarında uzmanlaşan avukatlarımızla sizleri temsil etmekteyiz.

Kurumsal müvekkillerimiz açısından hukuki süreçlerin doğru yürütülmesi için gerekli olan iş sözleşmeleri, ikale sözleşmeleri, tutanaklar, bildirimler dahil olmak üzere her türlü belge tarafımızdan hazırlanmaktadır. 

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenler fiili olarak fabrikalarda ve işyerlerinde tespit edilmekte ve eksikliklere ilişkin raporlama yapılmaktadır.