Agt Hukuk

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve akabinde tali mevzuatın da yayınlanması ile ülkemiz için yeni bir dönem başlamıştır.

Bireylere ait her türlü bilgi “kişisel veri” olarak ifade edilirken; “kişisel verileri  kaydeden, değiştiren, açıklayan, aktaran gerçek veya tüzel kişilere ise birtakım yükümlülükler getirilmiştir.

Veri işleyen müvekkillerimizin bu faaliyetlerini; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun olarak gerçekleştirebilmesi için; uyum süreci kapsamında gereken aşağıda belirtilen tüm işlemleri yapmaktayız.

  • Öncelikle müvekkillerin organizasyon yapısı ve operasyonları analiz edilerek,  işledikleri ve işlemekle yükümlü oldukları verileri belirlemekte; veri envanteri oluşturmaktayız.
  • Bu verilere istinaden Kurum tarafından Kurum tarafından belirtilen idari yaptırımlar arasındaki prosedür, protokol ve diğer tüm dokümanları hazırlamaktayız.
  • Şartları sağlamaları halinde müvekkillerimizi VERBİS’e kayıt ettirmekteyiz.
  • Müvekkillerimizin mal ve hizmet alım-satım sözleşmeleri dahil olmak üzere 3.kişilerle yapılan tüm sözleşmeleri mevzuat kapsamında değerlendirerek, uygunsuz durumları uygun hale getirmekteyiz.
  • Müvekkil nezdindeki verilerin niteliklerine göre açık rıza alınması gereken hallerde buna ilişkin yöntemleri belirlemekte ve ilgili dokümanları hazırlamaktayız.
  • Müvekkillerin çalışanları ile yaptıkları sözleşmeler ve özlük dosyası içerisindeki dokümanlar incelenerek KVKK’ya ilişkin eksik bilgi ve belgeler tamamlanmaktadır.