Agt Hukuk

Nüfus ve Vatandaşlık Hukuku

Ülkemiz son yıllarda büyüyen iş hacmi ve coğrafi konumu nedeniyle göç almakta; Türkiye’de ikamet eden yabancılar gerek günlük hayatlarında gerekse de idari makamlar nezdinde çeşitli uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Nüfus ve Vatandaşlık Hukuku, temelde Türkiye’de yaşayan yabancıların hak ve ödevlerini düzenleyen; bununla birlikte doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle vatandaşlığını kaybeden Mavi Kartlı kişilere yönelik düzenlemeleri de kapsayan geniş bir alandır. 

İkamet, seyahat ve oturma izinleri, nüfus kayıt işlemleri, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı müvekkillerimiz için başvuruların yapılması, evlilik ve boşanma işlemleri, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izinlerinin alınması, yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi sürecinin yönetilmesi, idarenin hukuka aykırı işlemlerinin iptaline ilişkin dava sürecinin yönetilmesi başta olmak üzere bu alana ilişkin her türlü uyuşmazlığa yönelik hukuki hizmet vermekteyiz.