Agt Hukuk

Alacak Tahsilat Hukuku

AGT Hukuk olarak birçok yerli ve yabancı sermayeli şirketin ve şahısların vadesi gelmiş ve fakat borçluları tarafından ödenmeyen alacaklarını takip etmekte; gerekli hallerde haciz, ihtiyati haciz ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla da işbu süreci yönetmekteyiz. 
 
Ödeme emrinin düzenlenmesinden başlayarak; icra dairelerinde icra ve iflas sürecinin takibi ile nihayet alacağın tahsiline kadar geçen süre boyunca etkin bir şekilde hizmet vererek müvekkillerimizin alacaklarının tahsilini en hızlı şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız.