Agt Hukuk

Şirketler Hukuku

Türkiye’de faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen gerek yerli gerek yabancı sermayeli tüm şirketlerin ihtiyaç duyabileceği aşağıda örnekleri sayılan her türlü hukuki hizmet Büromuzca verilmektedir:

  • Şirket / Şube kuruluşlarının gerçekleştirilmesi
  • Şirketlerin kurumsal yönetim faaliyetlerine ilişkin işlemlerin yapılması
  • Şirket ortaklarına ait hissedarlık sözleşmelerinin ve hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması
  • Şirketlerin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescil ve ilanı gereken tüm işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Şirket birleşme ve devralma işlemlerinin yürütülmesi
  • Şirketlerin tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Şirketlerin karşılaşabileceği her türlü dava ve takiplerde şirketin temsil edilmesi