Agt Hukuk

Uluslararası Aile Hukuku

Hukuk Büromuzun odak noktalarından biri de aile hukukudur. Alanında uzman olan avukatlarımız tarafından başta Türk-Alman hukuku olmak üzere uluslararası alandaki boşanma, mal paylaşımı, velayet gibi aile hukuku konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Yabancı bağlantılı evliliklerin sayısı günden güne artmaktayken; Türk-Alman evliliklerinin sayısı iki uluslu çiftler arasında en yüksek oranda olanlardandır.  Uluslararası boşanmalar sebebiyle yaşanan uyuşmazlıklar da giderek daha önemli hale gelmektedir.

Yabancılık unsuru içeren bir boşanma durumunda farklı ülkelerdeki mahkemeler yetkili olabilmektedir. Bu nedenle, boşanma davasını yürütmek için müvekkilin menfaatine en uygun ülkenin hangi ülke olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Çünkü boşanma davası bir ülkede devam ettiği müddetçe, artık başka bir ülkede boşanma davası açılamayacaktır. Bu yasak, Türk Hukukunda “derdestlik” itirazı olarak tanımlanmıştır.

Boşanma davasının hangi ülkede açılmasına ilişkin vereceğimiz tavsiye ise, birçok değişik unsura bağlıdır; mal varlıklarının hangi ülkede bulunduğu, çocukların reşit olup olmadığı, nafaka, vb. etkenler önem arz etmektedir. Ayrıca kararların tanıma ve tenfiz edilme şartlarının hangi ülkede müvekkilin menfaatine daha uygun olacağına da bakılmaktadır. 

Boşanma önemli kişisel ve ekonomik sonuçlara yol açmaktadır. Dolayısıyla her somut olayın özelliğine göre inceleme yapılmalı; her olay bazında boşanmanın zaman ve maliyet açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz sayesinde, tüm bu işlemlere başlamadan önce, her iki ülkenin de hukuki ve fiili koşullarını bilen avukatlarımızdan tavsiye ve destek almanızı öneririz.

Hukuk Büromuzca “Aile Hukuku” alanında verilen başlıca hizmetler: 

 • Evlilik işlemlerinin yürütülmesi
 • Her iki yasal sistem de dikkate alınarak evlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Boşanma davalarında temsil
 • Gerekli hallerde arabuluculuk sürecinin uygulanması
 • Taraflara ait malların resmi olarak tespiti
 • Uygulanacak mal rejimine göre hak ve alacakların hesaplanarak buna ilişkin protokolün düzenlenmesi
 • Mahkemece yapılan mal tasfiyesi
 • Eşlere ait gayrimenkullerin araştırılması amacıyla tapu sicilinden bilgi edinilmesi
 • Türkiye'de mülkiyeti güvence altına almak için ihtiyati tedbir kararının alınması
 • Nafaka ve tazminat  
 • Çocuklara ilişkin velayet, babalık, şahsi ilişkinin kurulması dahil her türlü davanın takibi
 • Yabancı ülkeden alınan kararlar için tanıma ve tenfiz prosedürlerinin yürütülmesi

 Boşanma ile Tanıma ve Tenfiz Davaları Hakkında Bilgi:

- Türkiye'de eşler nafaka, mal varlığı, velayet vb. gibi evliliğin sonuçları konusunda anlaşmışlarsa birkaç gün içinde boşanabilirler. Almanya’da ise boşanma davası açabilmek için 1 yıllık ayrılık sürecinin beklenmesi ve dava açıldıktan sonra da emekliliğin denkliğinin hesaplanması gerektiğinden bu süreç oldukça uzun sürmektedir; ayrılık süreci beklenmeden ve emeklilik denkliği hesaplanmadan boşanma davası sonuçlanmamaktadır. Türkiye’de ise taraflar mutabakat sağlamışsa boşanma işlemi çok kısa bir sürede gerçekleşebilmektedir.

- Almanya’da yaşasalar dahi Türk vatandaşı olan herkes Türkiye’de boşanma başvurusu yapabilmektedir.

- Türkiye’deki mahkemelerden alınan boşanma kararlarının Alman hukukunda geçerli olabilmesi için Almanya'da tanınması gerekmektedir. Tanıma prosedürü idari makamlar önünde gerçekleştirilmektedir.

- Bir Alman mahkemesinden verilen boşanma kararının tanınması yani Türkiye’de geçerli olabilmesi için, her iki tarafın da konsolosluk huzurunda kabul beyanının varlığı aranmaktadır. Aksi takdirde, Türkiye'de dava açılması gerekmektedir. 

Boşanmanın nüfus kaydına işlenebilmesi için mutlaka Türkiye’de tanınması gerekmektedir. Mavi karta sahip olanlar için de aynı hususlar geçerlidir. Yeniden evlenebilmek için gerekli belgeler de ancak değişen bu medeni durumun nüfus kaydına işlenmesinden sonra verilmektedir.  

Boşanma Türkiye’de nüfusa işlenmediği takdirde, veraset ilamlarının içeriği de yanlış olabilecektir.

Diğer taraftan; Alman mahkemesinden verilen boşanma kararı Türk mahkemeleri tarafından tanınmadığı sürece, mal paylaşımına ilişkin zamanaşımı süreleri de işlemeyecektir.  

- Eşlerden birinin Türk vatandaşı olması halinde; tarafların Almanya’da boşanmalarından sonra mal paylaşımı Türkiye'de de yapılabilmektedir.  

- Türk Medeni Kanunu’nda 31 Aralık 2001 tarihine kadar geçerli yasal mal rejimi; mal ayrılığı iken; 1 Ocak 2002’den itibaren yasal mal rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimi olmuştur.  Halihazırda da söz konusu olan bu rejimde kural olarak amaç, mülkü eşler arasında eşit bölmektir. Basitçe ifade etmek gerekirse; bu mal rejiminde; eşlerden biri tarafından edinilmiş malların nakdi değerinin yarısı diğer eşe ait olacaktır.