Agt Hukuk

FAALİYET ALANLARI

Şirketler Hukuku

Türkiye’de faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen gerek yerli gerek yabancı sermayeli tüm şirketlerin ihtiyaç duyabileceği aşağıda örnekleri sayılan her türlü

Şirketler Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
Sözleşmeler Hukuku

Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan işlem olarak tanımlanan sözleşmeler

Sözleşmeler Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
İş Hukuku

İşveren ile çalışanlar arasındaki her türlü ilişki, iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Türkiye’de iş hukukuna dair ihtilafların sonuçları; son yıllarda yapılan mevzuat

İş Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
Miras Hukuku

Miras Hukuku; bir kişinin ölümünden sonra, mallarının kimlere ve nasıl paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, mirası oluşturan malların ve

Miras Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
Aile Hukuku

Aile hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde sizlere  özel hayatın gizliliği ilkesi temelinde hizmet vermekteyiz.  Aile Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları

Aile Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Ülkemiz stratejik konumu sebebiyle özellikle son yıllarda yabancı yatırımcıların odak noktası haline gelmiş ve böylelikle gayrimenkul ve inşaat sektörü yerli

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku bir haksız fiil veya başka bir sebeple ortaya çıkan gerek maddi gerekse de manevi zararların tazmin edilmesini konu

Tazminat Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
Alacak Tahsilat Hukuku

AGT Hukuk olarak birçok yerli ve yabancı sermayeli şirketin ve şahısların vadesi gelmiş ve fakat borçluları tarafından ödenmeyen alacaklarını takip

Alacak Tahsilat Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve akabinde tali mevzuatın da yayınlanması ile ülkemiz için yeni bir dönem

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, temelde hasta-hekim ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak başta Borçlar hukuku olmak üzere; hekimlerin cezai sorumluluğunu doğuracak nitelikteki

Sağlık Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
Nüfus ve Vatandaşlık Hukuku

Ülkemiz son yıllarda büyüyen iş hacmi ve coğrafi konumu nedeniyle göç almakta; Türkiye’de ikamet eden yabancılar gerek günlük hayatlarında gerekse

Nüfus ve Vatandaşlık Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi
Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Gümrük; kısaca ihracat veya ithalat vasıtasıyla ülkeye giriş- çıkış yapan malların devlet tarafından denetlenmesiyken; dış ticaret ise bu malların alım-satımına

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku
Hakkında Daha Fazla Bilgi