Agt Hukuk

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku bir haksız fiil veya başka bir sebeple ortaya çıkan gerek maddi gerekse de manevi zararların tazmin edilmesini konu almaktadır. Özellikle trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan ölüm ve yaralanmalara karşı dava sürecini etkin bir şekilde yöneterek müvekkillerimizin mağduriyetlerini en hızlı şekilde gidermekteyiz. Sigorta hukuku alanında verdiğimiz hizmetler ile müvekkillerimizle sigorta şirketleri arasındaki ilişkileri yönetmekte ve rücu davalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.  
 
AGT Hukuk olarak trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı ve maluliyet gibi maddi tazminat talepleri ile müvekkillerin zarara sebebiyet veren fiil neticesinde duydukları acı ve elemin giderilmesi amacıyla manevi tazminat taleplerinin sunulması, sigorta şirketlerine başvuru yapılarak müzakere sürecinin yönetilmesi, söz konusu fiilin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturması halinde soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi gibi alanlarda hukuki hizmet vermekteyiz. 
 
Ayrıca, şahsınız ve sigorta şirketi arasındaki ihtilafların Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru yöntemi ile hem daha az maliyet ile hem de kısa zaman içerisinde sonuçlanmasını sağlamaktayız.