Agt Hukuk

Uluslararası Alacak Tahsilatı

Alacak Tahsilatı

Almanya Türkiye için önemli bir ticaret ortağıdır. Başta gıda ve tekstil olmak üzere; birçok sektörde Türk malı satın alınmaktadır. Aynı zamanda Almanya Türkiye’ye birçok malın ihracatını da yapmaktadır. İki ülke arasındaki bu ticari ilişki uluslararası borçların tahsilatı problemini de doğurmuştur.

Türkiye’den yapılacak tahsilatların ivedi bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için mahallinde hukuki bir yardım almanız daha faydalı olacaktır. Hukuk büromuz ihtarnameden başlayarak, icra ve haciz aşamaları da dahil olmak üzere borç tahsilatının tüm icrai takibatını yönetmektedir.

Borçlunun adresi ve malvarlığı; kimlik numarası ile nüfus müdürlüklerinde, ticaret sicillerinde ve tapu sicilinde yapılacak araştırmalarla alacağın tahsil edilebilir olup olmadığı tespit edilebilmektedir.  

Hak kaybı yaşamamanız açısından ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz yollarına gidilebilir. 

Almanya’daki mahkemelerden alınan bir karara istinaden Türkiye’de tahsilat yapılabilmesi için söz konusu kararın Türk mahkemelerince tenfiz edilmesi gerekmektedir. Tenfiz davalarında mahkemeler Almanya’daki kararın usule uygun tebliğ edilip edilmediğini incelemek suretiyle karar vermektedir.
 

Hizmet Verdiğimiz Alanlar

  • Borçlunun adresi ve varlıkları hakkında bilgi temini
  • Nüfus müdürlüklerinde, ticaret sicillerinde, tapu sicili gibi kurumlarda araştırma yapılması
  • Borçluya gönderilecek ihtarname, ödeme emri, icra emri dahil olmak üzere tüm icrai takip işlemi
  • İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının alınması
  • Haciz işlemleri
  • Yabancı kararların tanınması ve tenfizi