Agt Hukuk

Sözleşmeler Hukuku

Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan işlem olarak tanımlanan sözleşmeler hayatımızın her alanında yer almaktadır.

Gerek şahsi gerek de ticari olarak tüm iddialarınızın ispatlanabilmesi için sözleşmelerin yazılı olarak yapılması çok önemlidir. İşlemlerinizde, lehinize hükümler içeren sözleşmelerle yola çıkılması; ileride yaşanabilecek her türlü sorunda sizlere hukuki kalkan olacaktır.